W sprawie tej domeny prosimy o kontakt telefoniczny: +48602462462 Wydawnictwa | Współpraca loklna JST i NGO

Wydawnictwa

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w 2014 roku [publikacja GUS]

Społeczno-przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonej turystyki kajakowej
w środkowej części dorzecza Drawy

Kodeks_dobrych_praktykKodeks Dobrych Praktyk

model_wspolpracyModel_współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i NGO

poradnik_LOT160Poradnik_Lokalnej Organizacji Turystycznej

poradnik_model_bannerPoradnik SPLOT (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych)

+100%-